A A A

NIOZ Research

NIOZ conducts worldwide fundamental and frontier-applied scientific research on important processes in delta areas, coastal seas and oceans.

Please read the detailed information in our Science Plan "Mission Blue Planet" 2014-2020.

The results of this research are published in internationally leading scientific journals  and in case of applied research, also in NIOZ reports. We strive to publish all our scientific papers as 'open access' articles wich are available to everybody. 

You can find more information about the deployment of expert teams, equipment, technology and protocols  on the web pages of our specialised knowledge and research centres:

 

The NIOZ knowledge harbour

The facilities present, the availability of natural seawater and the nearness of Royal NIOZ as a knowledge centre for marine scences, make this an attractive location for young innovative (start-up) companies which want to make sustainable use of the marine environment for their research. A close cooperation with NIOZ scientists means a reduction of costs and a gain in experience in R&D.  More information

 

Het NIOZ is een fundamenteel onderzoeksinstituut. Dat betekent dat we in beginsel willen weten hoe de zee functioneert. En met de zee bedoelen we dan de open oceaan, de kustzeeën, de getijdegebieden, estuaria en de overgangen naar het land. We willen weten welke processen er spelen, hoe deze processen worden aangestuurd en hoe het samenspel van deze processen resulteert in de fysische, chemische en biologische samenstelling van de zee, nu en in het geologisch verleden. Door deze processen op juiste wijze te beschrijven in wiskundige modellen, kunnen we inzichtelijk maken hoe veranderingen zich voltrekken, natuurlijk danwel als gevolg van menselijk handelen. Als onze modellen in staat zijn om de actuele situatie goed weer te geven, kunnen we ook met enig vertrouwen terug- en vooruitkijken.
Mega starfish, designed in NIOZ workshops for launching optical modules