A A A

NIOZ-MRF

'Marine Research Facilities' (NIOZ-MRF) is een afdeling van het NIOZ die het zeegaand onderzoek ondersteunt, zowel voor het NIOZ als voor andere nationale instituten en universiteiten. Goedgekeurde ALW projecten met een toekenning voor vaartijd komen in aanmerking voor ondersteuning bij het plannen, voorbereiden en uitvoeren van het zeegaande werk. Dit geldt voor de NIOZ vaartuigen RV Pelagia en RV Navicula, maar ook voor buitenlandse onderzoeksschepen. Meer informatie over het voorbereiden en uitvoeren van een vaartocht vindt u hier.

Europese samenwerking OFEG

Het NIOZ heeft een overeenkomst met de Europese partners BMBF (Duitsland), IFREMER (Frankrijk), NERC (Groot Brittannië), IMR (Noorwegen) en CSIC (Spanje) om zeegaande faciliteiten, waaronder schepen, met gesloten beurs uit te wisselen. Deze partners zijn verenigd in de 'Ocean Facilities Exchange Group' (OFEG). Op deze wijze hebben wetenschappers toegang tot meer faciliteiten en apparatuur en wordt er veel tijd en geld bespaard op lange transit-tochten.

Zeegaande apparatuur

NIOZ-MRF beheert en onderhoudt de apparatuur die ingezet kan worden voor de ALW-goedgekeurde vaartochten. Daarnaast zijn (diepzee-)lieren en kabels beschikbaar, evenals laboratorium- en compressor containers. Een uitgebreide beschrijving van deze apparatuur is te vinden via de pagina 'Zeegaande apparatuur'.

Investeringen

NIOZ-MRF ontvangt subsidie van ALW voor lange termijn investeringen in zeegaande apparatuur. Dit vindt plaats in samenspraak met de Gebruikers Advies Groepen (GAG's) voor Biologische Bemonstering, Bodembemonstering en Seismiek, CTD-systemen en Waterbemonstering, Chemische Analyses, en Verankerde Instrumentatie, met het NIOZ Management Team, met de financiële administratie van het NIOZ en met de technische diensten van het NIOZ. De gebruikersadviesgroepen zijn samengesteld uit wetenschappers en analisten uit de Nederlandse onderzoeksgroepen die zeegaand onderzoek verrichten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de NIOZ-MRF coördinator.

dr. Erica Koning
T 0222 369 441
@ erica.koning(at)nioz.nl