A A A

NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee

NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee is het oceanografische instituut voor Nederland. Het instituut verricht fundamenteel en frontier toegepast wetenschappelijk onderzoek om kennis te verzamelen en te verspreiden over belangrijke processen in deltagebieden, kustzeeën en open oceanen. Het instituut fungeert tevens als nationale faciliteit voor het universitaire zeeonderzoek in Nederland en ondersteunt het onderzoek en onderwijs in de mariene wetenschappen op nationaal en Europees niveau.

_________________________________________________________________________________________________________

Beste bezoeker,

NIOZ heeft een nieuwe (engelstalige) website: www.nioz.nl. U bevindt zich nu op de oude website http://retired.nioz.nl, die wij niet meer bijwerken, maar wel in de lucht houden totdat de inhoud geheel is overgezet naar de nieuwe website. Ook aan een Nederlandstalige versie van de nieuwe website wordt gewerkt.

Mocht u informatie niet kunnen vinden, stuurt u ons dan vooral een email via cpr@nioz.nl  dan ondernemen we actie om u weer op het juiste spoor te zetten. Onze excuses voor het ongemak. 

 ____________________________________________________________________________________________________